עורך דין דיני עבודה

מאז ומתמיד היחסים בין עובד ומעביד אינם היו פשוטים מסיבה מאוד ברורה - האינטרס של המעביד במקרים רבים הוא לחסוך בהוצאותיו הרבות גם ככה, בעוד שהאינטרס של העובד הוא להשתכר בכמה שיותר. זהו ניגוד אינטרסים מוחלט ולכן ישנם חוקים ברורים מאוד לכל סוגיה וסוגיה שיכולה לעלות. עורך דין דיני עבודה יודע בדיוק מה החוק אומר בכל סוגיה לרבות החזרי הוצאות נסיעה, דמי הבראה, חופשות מחלה, שעות נוספות, פנסיה, התלמדות וחפיפה, הלנת שכר, תקופת הריון, זכויות בטיפולי פוריות, פיטורין ודמי אבטלה.

איך אפשר לעזור לך?

משרד עורך דין דיני עבודה

מאז ומתמיד היחסים בין עובד ומעביד אינם היו פשוטים. אם אתה מרגיש שהמעביד שלך מפר את הזכויות שלך - הגעת למקום הנכון. משרד עו"ד דיני עבודה לורנץ יודע בדיוק מה החוק אומר בכל סוגיה וסוגיה לרבות החזרי הוצאות נסיעה, דמי הבראה, חופשות מחלה, שעות נוספות, פנסיה, הלנת שכר, ועוד. אז...

ספר לנו איך אפשר לעזור לך?

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951 (להלן:"החוק") מגדיר כי יום עבודה הינו 8 שעות במידה והעובד מועסק 6 ימים ובחישוב שבועי כל שעה שמעבר לסך 43 שעות שבועיות. להמשך קריאה

ישנה תופעה נפוצה הנהוגה היום בישראל והיא תשלום שכר עובדי ענף ההסעדה, כדוגמת מלצרים, ברמנים, עובדי מטבח, באמצעות תשר (טיפים) אשר משלמים הלקוחות עבור שירותי המלצרות כמחווה על שירות טוב.

זהו כסף המיועד לעזור לעובד לממן את החופשה השנתית אליה הוא זכאי. העובד איננו מחוייב להראות למעביד כמה החופשה עלתה. להמשך קריאה לחץ כאן.

בכל מקרה של פיטורים חשודים, עובד או מעסיק שנפטר, סיום חוזה לתקופה קצובה שלא חודש או מקרים נוספים - חייב המעסיק לשלם פיצויים. להמשך קריאה.

שעות נוספות

בשבוע עבודה שבו יש 5 ימים שעובדים - החל מהשעה התשיעית באותו יום העובד זכאי לקבל תשלום נוסף בעבור שעות נוספות. להמשך קריאה לחץ כאן.

פנסיה

החל משנת 2008, הפרשת פנסיה על ידי המעביד לעובד הפכה לחובה. ישנה טבלה שמראה כמה אחוז חייב המעסיק להפריש. להמשך קריאה לחץ כאן.

תקופת התלמדות וחפיפה

כל מעסיק חייב לשלם לכל עובד כסף כבר מהשעה הראשונה שבה העובד מתחיל לעבוד. גם אם מדובר בזמן שבו העובד מתלמד. להמשך קריאה לחץ כאן.

הלנת שכר

מעסיק חייב לשלם לכל עובדיו משכורת ב1 לחודש. מותר לו לאחר בתשלום עד ל9 לחודש. להמשך קריאת המאמר לחץ כאן.

תקופת הריון וטיפולי פוריות

אסור למעסיק להריע את התנאים של עובדת בעקבות הריון או טיפולי פוריות ללא אישור מהממונה על חוק הנשים ממשרד התמ"ת. להמשך קריאה לחץ כאן.

החזרי הוצאות נסיעה

עובד המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו ייחשב   כמי שזקוק לתחבורה, ולכן יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.

חופשות מחלה

לכל אזרח בישראל יש מכסה של ימים בהם הוא יכול להיעדר עקב מחלה שלו או של אחד מבני משפחתו. להמשך קריאת המאמר לחץ כאן.

התפטרות בדין מפוטר

ישנם מצבים בהם המציאות מחייבת את האדם להתפטר. במקרה כזה - לעובד מגיעות זכויות רבות. להמשך קריאת המאמר לחץ כאן.

פרופיל-עורך-דין-מסקביץ

עו"ד בוריס מיסקביץ'

מיצוי זכויות עובדים שכירים בהליך מהיר של דיני עבודה

הרקע לבעיה:

  1. למרבה הצער ועל אף החקיקה הענפה בתחום דיני העבודה, בימים אלו ישנה תופעה שכיחה ביותר של הפרת החוקים המגדירים את היחסים בין המעסיק לעובד ומגנים על השכירים בישראל.

 

  1. ניתן לאפיין כקבוצת סיכון בקרב העובדים השכרים שזכויותיהם נרמסים על ידי המעסיקים ככלל את העובדים החלשים ביותר במשק כגון חיילים משוחררים, סטודנטים, עולים חדשים וכו' אשר מצויים בתחילת הקריירה בעולם העבודה ולרוב אינם בקיאים בחוקי העבודה החלים בישראל.

 

  1. כאן המקום לציין כי על מנת לשמור על זכויות העובדים נחקקו בישראל עשרות חוקים שמטרתם להגן על העובד השכיר לרבות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 ועוד.

 

  1. יש לציין גם כי בפן המעשי, חוקי העבודה בישראל מופנים רובם ככולם כלפי המעסיק ומטילים על המעסיק את החובה והאחריות על ביצוע החוק וכן בפן הראייתי, על המעסיק להוכיח כי עמד בכל דרישות החוק ביחס לתשלום זכויות העובד, דבר המקנה יתרון עצום לעובד שכן בשונה מכל תביעה רגילה אשר נטל הראיה מונח לפתחו של התובע, בתביעה למיצוי זכות העובד, על המעסיק שהוא הנתבע, להוכיח כי קיים את הוראות הדין כלפי העובד ולא להפך.

הפתרון:

 

  1. אחד הכלים היעילים ביותר העומדים לרשות העובד השכיר למיצוי זכויותיו אל מול מעסיק המפר את החוק הינו הליך של דיון מהיר בהתאם לסעיף 31 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 שזו לשונו:

דיון מהיר (תיקון מס' 18)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 43) תשע"ב-2012

 

31.

(א). בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) או (3) לתשלום סכום שלא יעלה על הסכום שקבעו שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושר המשפטים ידון בית דין אזורי בדרך של דיון מהיר על-פי הוראות סעיף זה; הסכום האמור ייקבע על-ידי השרים בהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השרים הם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 

(ב). בדיון מהיר לא יהיה בית הדין כפוף לסדרי הדין, והוא יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

 

(ג). בדיון מהיר תהיה לבית הדין האזורי סמכות לפסוק לדין או בהסכמת בעלי הדין - לפשרה.

 

(ד). פסק דין של בית דין אזורי בדיון מהיר אינו נתון לערעור, אלא אם כן נשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא נתנו לכך רשות.

 

(ה). בית דין אזורי רשאי, בין מיזמתו ובין לבקשת צד, להפסיק את הדיון המהיר מבלי לפסוק בו, אם מצא כי נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור הענין אינן מאפשרות דיון מהיר או שמן הצדק להפסיק את הדיון המהיר מבלי לפסוק בו. הופסק הדיון המהיר כאמור - ימשיך בית הדין האזורי לדון בתובענה בדרך הרגילה.

 

  1. יש להדגיש כי בהתאם לסעיף חוק המוזכר, זכאי העובד להגיש תובענה כנגד המעסיק שמפר הוראות החוק ובוחר להימנע מתשלומים להם זכאי העובד לרבות, דמי נסעיות, תשלום בגין שעות נוספות, תשלום דמי הבראה, חופשה שנתית, דמי חג, אי עריכת שימוע כדין, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין וכו'.

 

  1. חושב לזכור כי המגבלה העיקריתבמסגרת הליך מהיר בבית דין לעבודה המתואר לעיל הינה גובה הפיצוי הכספי שניתן לתבוע מהמעסיק בהליך זהאשר מתעדכן מדי שנהונעמד נכון לשנת 2017 על סך כולל של 28,600 ש"ח.

 

  1. אם כן ניתן לסכם כי לזכותו של עובד נזקף מנגנון יעיל פשוט ומהיר שמטרתו לשמור על זכויותיות העובדים אל מול המעסיקים ושמכיר ובא לתת מענה הולם וזול לכל העובדים הסבורים שהמעסיק מפר את הדין כלפיהם.

 

המאמר נכתב ע"י עוה"ד בוריס מיסקביץ'.

 

ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי דין מיסקביץ' לורנץ, המשרד מעניק מענה מקצועי בנושא ונשמח להשיב לכל שאלה בנוגע לזכויות העובדים, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, דמי הבראה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, דמי נסיעה, שעות העבודה והמנוחה, עבודה בשעות נוספות וכו'.

משרד עורכי דין מיסקביץ' לורנץ מספק ליווי משפטי מקיף וייצוג שוטף החל מעריכת התביעה ועד להליכי גבייה ממעסיק במידת הנדרש.

  • אין האמור לעיל בכתבה זו מהווה ייעוץ משפטי, כל שימוש במידע המצוי בכתב עת זה הינו באחריות הקורא בלבד.

המלצות אחרונות מלקוחות דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה מספר 1 בתחום! עזר לי מאוד עם מקרה קשה שהיה לי עם המעסיק במשך כמעט 3 שנים. פניתי אליו ותוך חודשיים מצבי השתפר פלאים, ההטרדות בעבודה פסקו, קיבלתי פיצוי משמעותי והשכר שלי עלה.
דנה שרון
נציגת שירות לקוחות בחברת ביטוח
באתי אל המשרד בהמלצה של חברה טובה, הייתי צריכה עורך דין לדיני עבודה בעקבות כך שמקום העבודה שלי לא רצה לתת לי את הזכויות שמגיעות לי כתוצאה מההריון. בתהליך קצר ומהיר המשרד דאג שאקבל את כל הזכויות שמגיעות לי.
מאיה בצלאל
נציגת פניות הציבור בחברת משכנתא
ישנם כל כך הרבה עו"ד כיום וההיצע כל כך מבלבל, אז עד שמצאתי משרד עו"ד טוב לדיני עבודה - אני חייבת להמליץ! תודה רבה על טיפול מסור, אני יודעת שהיו לי כל מיני דרישות, אבל בסופו של דבר הצלחנו לעמוד על הזכויות שלי.
ענת רווח
עובדת מדינה

צור קשר עם עורך דין דיני עבודה:

[email protected]

כתובת המשרד

052-3771555

ספר לנו איך אפשר לעזור לך?