קופות גמל בהליך חדלות פירעון

תוכן העמוד:

הליך חדלות פירעון – פשיטת הרגל לשעבר, מורכב מכמה שלבים. פתיחת ההליכים ננקטים ביוזמת החייב או באמצעות נושיו, כאשר בסופו של דבר, ככל שהחייב מקבל צו לשיקום כלכלי ומבצע את המוטל עליו, הוא יקבל הפטר מחובותיו ויפתח ״דף חדש״ בהתנהלותו הכלכלית.

 

מה זה חדלות פירעון?

כאשר אדם (או תאגיד) נכנסים לחובות, ייתכנו מקרים בהם נכסי החייב אינם מספיקים על מנת לשלם את חובותיו. מצב זה מוגדר על ידי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט-2019 (להלן: ״החוק״) בתור חדלות פירעון, )או לחילופין פשיטת רגל, ככל שמדובר בהליך שהתקיים לפני כניסת הרפורמה לתוקף ב-15/09/2019. אילולא סיוע החוק, מצב כזה עלול להשאיר את החייב חסר אונים, ואת הנושים בפני שוקת שבורה. על מנת לנהל את הליך חדלות הפירעון, המחוקק תיקן חוקים אשר מאפשרים לחייב לפתוח ״דף חדש״, משמע נקי מכל חוב, ולנושים – להיפרע, גם אם באופן חלקי, מנכסי החייב.

החוק מאגד בתוכו את החובות, זכויות הצדדים וכן את התנאים בהם על החייב לעמוד על מנת לאפשר לו לפתוח דף חדש.

הליך פשיטת הרגל – חדלות פירעון מורכב מכמה שלבים. פתיחת ההליכים ננקטים ביוזמת החייב או באמצעות נושיו, כאשר בסופו של דבר, ככל שהחייב מקבל צו לשיקום כלכלי ומבצע את המוטל עליו, הוא יקבל הפטר מחובותיו ויפתח ״דף חדש״ בהתנהלותו הכלכלית.

 

״תקופת הביניים״ בהליך חדלות הפירעון

לאחר מתן צו לפתיחת ההליכים נכנס החייב לתקופת ביניים (כ-9 חודשים). במהלך תקופה זו נדרש החייב, בין היתר, לבצע תשלומים חודשיים לקופת הנשייה, להגיש דוחות בנוגע להוצאותיו והכנסותיו, וכמובן, במסגרת חובתו לבצע את כל המוטל עליו – לשתף פעולה עם הנאמן על נכסיו.

כמו כן, במהלך תקופה זו ישנן הגבלות על היכולת לפעול נגד החייב, כך שכל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו (בדרך כלל תביעות כספיות של נושים) מוקפאים. נושי החייב מגישים תביעות חוב, אשר ככל שיוכרו, יזכו לדיבידנדים מתוך קופת הנשייה. באופן זה הליך חדלות הפירעון מרכז להליך אחד את כל חובותיו של החייב. הגבלות אלו על הנושים מאוזנות בהגבלות המוטלות על החייב עצמו, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.

 

קופת הנשייה והנאמן על נכסי החייב 

במהלך תקופה זו מתמנה נאמן על נכסי החייב, אשר תפקידו היינו, בהתאם להגדרת סעיף 227 לחוק, להביא ״למימוש נכסי קופת הנשייה באופן שישיא את ערכם״. הנאמן מכנס, מממש ומפרק את נכסי החייב, כאשר מלבד נכסים עליהם מוטל איסור למימוש (למשל, צרכי אוכל, כספי מזונות וקצבאות מביטוח לאומי), אין הגבלה על סמכות הנאמן. הנכסים הרלוונטיים למימוש הינם כל נכסי החייב אשר הצטברו מתחילת תקופת כניסת החייב למצב של חדלות הפירעון.

 

קופת הגמל כנכס למימוש

במסגרת סמכות זו של הנאמן, יש להתייחס לסוגיה של קופות הגמל, אשר במקרים רבים יהיו אחד מנכסי החייב מהם מעוניינים הנושים להיפרע. קופת הגמל מהווה נכס אשר נמצא, מבחינה חוקית, בין סמכויותיו של הנאמן למימוש לבין נכסיו של החייב אשר אינם ניתנים למימוש – דהיינו – ניתנים למימוש בכפוף לאישור בית המשפט.

כספי קופות הגמל ניתנים למימוש, אולם לשם כך על הנאמן לפעול במסגרת מגבלות סעיף 228 לחוק הקובע כי:

״משיכת כספים המגיעים לחייב שהוא יחיד מקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, טעונה אישור של בית המשפט; בית המשפט רשאי להורות על משיכת הכספים האמורים, כולם או חלקם, למעט כספים המיועדים למטרת קצבה שטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה.״

כאמור, ככל שהנאמן מעוניין לממש את קופת הגמל – עליו לפנות לאישור בית המשפט, וכפועל יוצא מזה – החייב רשאי להתנגד למימוש כאמור. ככל שטענות החייב יותר מבוססות וחזקה ייתכן מאוד שימנע את מימוש הקופה, במיוחד ככל שיוכיח כי קופת הגמל מיועדת לתשלום קצבה חודשית (ולא תשלום חד פעמי). יוער כי התנגדות החייב דורשת ניסיון וידע משפטי מעמיק בתחום, כך שמומלץ להסתייע בעורך דין אשר יילחם על זכויות החייב בכל אופן שניתן.

ניכר כי הליך חדלות הפירעון הינו הליך מורכב. על מנת למקסם את אינטרס החייב או הנושה על הצד הטוב ביותר, יש להסתייע בכישוריהם של עורך דין פשיטת רגלחדלות פירעון, אשר מתמחה בתחום, וכך למנוע טעויות אשר יעלו זמן וכסף רב.

צרו עמנו קשר ונדאג שתקבלו את מה שמגיע לכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמר זה יעסוק בהליך שמתרחש בראשיתו של הליך חדלות הפירעון, והוא הקפאת ההליכים המשפטיים כנגד חייב – בין אם תאגיד או אדם פרטי. בראשית המאמר יינתן מבוא כללי על נושא חדלות הפירעון, יוצג ההליך על "רגל אחת" ולאחר מכן המאמר יתמקד בהקפאת הליכים המשפטיים בהתאם לחייבים השונים: אדם יחיד, תאגיד או צדדים שלישים הקשורים לתאגיד. בסיום המאמר יוצגו מספר דגשים נוספים הקשורים בנושא הקפאת הליכים ולבסוף תינתן המלצתנו להיוועצות עם עורך דין מתמחה בתחום.

קרא עוד »
תום לב בהליך חדלות פירעון

כשאדם פרטי נכנס לחובות, ישנה אפשרות שלא יהיו לו מספיק נכסים בכדי לכסות את התחייבויותיו הכספיות. זהו מצב המאופיין בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018

קרא עוד »
הממונה על חדלות פירעון

הממונה על חדלות פירעון, היה מכונה עד לכניסת חוק חדלות פירעון החדש, ככונס הנכסים הרשמי (ה- כנ"ר). החוק החדש מעניק אחריות רבה לממונה, כחלק מגיבוש

קרא עוד »
פירוק חברה חדלת פירעון

פירוק חברה חדלת פירעון מתקיים כאשר סך הכנסותיה של חברה, נמוך מסך חובותיה, כך שלחברה אין כל דרך לשלם לגורמים להם היא חייבת כסף (הנושים)

קרא עוד »
דילוג לתוכן